welkom
zouwelanden
het ras
kuvasz, kennel, zouwelanden
  • de zouwelanden
  • onze fokkerij
  • hoe het begon
  • kennelregistratie
     
Zouwe    
Onze kennel ontleent zijn naam aan de Zouwe, dat in de Middeleeuwen een veenriviertje was dat uitmondde in de Lek. Tegenwoordig is de Zouweboezem een fraai natuurgebied dat beheerd wordt door het Zuid-Hollands Landschap. Dit natuurgebied ligt op de grens van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden in de gemeente Zederik. Het afwisselende landschap van open water, wilgengrienden, elzenbroekbos, riet-, pluimzegge-, mattenbies- en grote lisdoddenvelden, vormt een uitstekende vogelboulevard voor wandelaars. In het gebied komen purperreiger, roerdomp, bruine kiekendief, porseleinhoen, kwartelkoning, zwarte stern, blauwborst en krakeend voor.
     
zouwelanden, kuvasz, kennel   kuvasz, kennel, zouwelanden
 
Met name voor de purperreiger vertegenwoordigt de Zouweboezem een grote waarde: één van de grootste broedkolonies van Nederland bevindt zich in de Zouweboezem. Met name voor de purperreiger vertegenwoordigt de Zouweboezem een grote waarde: één van de grootste broedkolonies van Nederland bevindt zich in de Zouweboezem. Het terrein bestaat voornamelijk uit rietvelden, waarvan een gedeelte jaarlijks in de winter gemaaid wordt en een gedeelte het karakter van overjarig rietland heeft. Binnen het gebied komen waterpartijen voor waarin verschillende verlandingsstadia aanwezig zijn.
     
Historie

De Zouweboezem heeft zijn ontstaan te danken aan de voormalige boeren van de polders in de omgeving. De bloei van de griend- en rietteeltcultuur heeft in de 20e eeuw grote invloed gehad op de boeren in de omgeving. De boeren wilden ook van de grote vraag naar griend en riet te profiteren en besloten ook wilgenakkers en grienden te verbouwen. Voor het verbouwen van griend en riet is veel water nodig en daardoor ontstond er veel overtollig water. Het overtollige water van de polders moest ergens naartoe. In 1385 heeft men het kanaal Oude Zederik gegraven om het overtollige water naar de Lek te leiden. Om het overtollige water in het kanaal te krijgen zijn er molens buitendijks geplaatst. Tussen 1762-1777 werd De Boezem uitgebreid met een extra kanaal de Nieuwe Zederik en er zijn 8 extra molens binnendijks geplaatst.

zouwelanden, kuvasz, kennel  
Zouwelanden
De Zouwelanden is gevestigd in de “Waardhoeve”, een boerderij in het dorpje Nieuwland, dat deel uitmaakt van de gemeente Zederik.

 

 

 
Fokbeleid
 

Kuvaszkennel Zouwelanden fokt op bescheiden schaal Kuvaszoc, waarbij plezier met de honden voorop staat. Belangrijke aspecten in onze fokkerij zijn een goede gezondheid voor een lang en prettig leven, een fijn karakter passend in de huidige samenleving, een mooi en functioneel exterieur en een atletisch lichaam met makkelijke bewegingen. Wij fokken in overleg met en volgens de regels van de Kuvaszvereniging Nederland. Onze visie is niet om te vermeerderen, maar bewust fokken om de kwaliteit van het ras op peil te houden c.q. te verbeteren. Kwaliteit gaat boven kwantiteit.

 
Gezondheid
 

Wij willen gezonde honden fokken die in principe een lang en gelukkig leven kunnen leiden samen met het gezin waarin ze opgroeien. De KVN stelt bij het fokken t.a.v de gezondheid de volgende eisen: Ten aanzien van de heupdysplasie (HD = heupafwijking. Zie tab HD - P.R.A.) tenminste HD-B en ten aan zien van de ogen PRA-vrij (PRA = oogafwijking. Zie tab HD - P.R.A.) of dragend, maar dan moet de partnerhond PRA-vrij zijn. 

 
Klik hier voor informatie over HD   Klik hier voor informatie over P.R.A.
 
Karakter

De Kuvasz heeft een vrolijk temperament en maakt daardoor een levendige indruk op zijn omgeving. Hij is van nature zelfstandig en hij is erg argwanend naar vreemden toe. Hij zal zelf beslissen wie met hem mag kennismaken, en is niet omkoopbaar. Hij is terughoudend wat iets extra geeft aan zijn adellijk gedrag. Door zijn grote en zelfbewuste uiterlijk imponeert hij steeds en alleen zijn aanwezigheid is vaak al voldoende om kwaadwillende op andere gedachten te brengen. Als hij je eenmaal als “vriend” aanvaard heeft, dan zal hij je steeds met veel blijdschap en enthousiasme verwelkomen. Alhoewel een Kuvasz zeer trouw is aan zijn baas, zal hij zich niet slaafs aan zijn baas onderwerpen. Hij vindt het prima om iets voor zijn baas te doen, maar laat zich niet gebruiken voor kunstjes. Het is de Kuvasz eigen om eerst na te denken over de gegeven opdracht alvorens deze uit te voeren. Soms moeten commando's meerdere malen herhaald worden voor hij gehoorzaamt. Toch is de Kuvasz een aanhankelijke en tolerante hond.

Exterieur

De honden van dit ras zijn sterk en groot en dragen een dichte golvende, witte vacht. Hun innemende uiterlijk straalt adel en kracht uit. Ze zijn harmonieus gebouwd, de ledematen staan in goede verhouding tot de lichaamslengte. De bone is sterk maar niet grof. De sterke spieren zijn droog, de gewrichten zijn duidelijk afgetekend. Goed bespierd en sterk gebouwd straalt hij een energiek temperament en veel beweeglijkheid uit. Zijn voorkomen belichaamd een onvermoeibaar werkvermogen. Bij het exterieur zijn voor ons speciale aandachtspunten; de ogen; de vacht; het pigment; de staartdracht; de maat.

 
Beweging

In stap maakt de Kuvasz ruime lange passen. In draf is de beweging lichtvoetig elastisch, ruim, veerkrachtig, constant en onvermoeibaar.  Op snelheid maakt hij zeer krachtige ruime sprongen en is hij zeer wendbaar en sneller dan van je van zo’n grote hond zou verwachten.

Keuze van de reu

Bij de keuze voor de reu proberen we een zo goed mogelijke match te maken met onze teef. Daar waar zij wat mindere punten heeft proberen wij dat via de reu te compenseren. Uiteraard moet de reu voldoen aan alle door de rasvereniging gestelde eisen t.a.v. exterieur en gezondheid. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk informatie te krijgen over het karakter. Een ‘extreem’ Kuvasz-karakter past naar onze mening niet in onze huidige samenleving en dat proberen wij in onze fokkerij te voorkomen. Onze speciale aandacht gaat daarnaast uit naar de correcte vacht (niet recht of extreem gekruld), het pigment (huid, voeten, nagels, mondranden en oogleden), staartdracht (niet over de rug gekruld) en beweging (lichtvoetig, elastisch met veel veer en onvermoeibaar).

Stammen

De stammen waarmee wij fokken zijn door ons zorgvuldig uitgekozen, omdat wij daarin onze fokkersvisie het best tot zijn recht zien komen. Zij vormen de basis voor onze fokkerij.

DANA
De stammoeder van onze fokkerij is een fantastische hond, een goede moeder en in combinatie met Kovacs een prima vererver. Dana is een dochter van Eyka-Sziktra vom Drachenfels, die weer een dochter is van Ajandek Branco a Gazdaság Ról. Deze Branco benadert voor ons het type van de ideale Kuvasz, een mooie, evenwichtige reu met een gouden karakter. Ook in zijn nafok zijn die eigenschappen sterk verankerd, zo ook bij Eyka en Dana. Nyakás-Kovacs von Anka komt ook uit een prachtige moederlijn en heeft in combinatie met Dana vooral verbeterend gewerkt t.a.v. exterieur en beweging zonder in te leveren op het gouden karakter uit de moederlijn van  Dana.
 
Kuvasz, kennel, zouwelanden Kuvasz, kennel, zouwelanden
Condor von Zlatibor vader van Dana
Eyka Szika von Drachenfels moeder van Dana
KATE-LEE

Kate-Lee is onze nieuwste aanwinst, zij zal hopelijk in de voetsporen treden van DANA!

 
     
Hoe het allemaal begon    
     

Onze eerste Kuvasz hebben wij aangeschaft in 1978. Na een lange zoektocht, waarbij we verschillende rassen hebben bekeken, waar onder Hovawart en Leonberger, is onze keus uiteindelijk gevallen op de Kuvasz.
Bij de heer en mevr. Antal, toenmalig respectievelijk voorzitter en bestuurslid van “de Vereniging van Hongaarse Herdershonden”, thuis in Voorschoten hebben we kennis gemaakt met deze honden. Onze verwachting werd hierbij verre overtroffen en we vielen als een baksteen voor deze imposante witte.


Tavasz, wat lente betekent, hebben we via bemiddeling van de vereniging bij een Belgische fokker gehaald. Een hele mooie reu en qua karakter een echte Kuvasz dus niet altijd even makkelijk met vreemden en andere reuen.
Een jaar later hebben we een teef uit Duitsland gehaald. Bjela was een lieve hond, die helaas altijd in de schaduw van de dominante Tavasz geleefd heeft en pas na diens dood uit haar schulp kroop.Twee honden en dan met name een reu en een teef bleek voor ons wel de ideale situatie. Samen vermaken ze zich opperbest.


Daarna hebben we een herhuisvestingshond gehad, Guus, een enorm grote hond van wel 80 cm hoog. Hij was een hele lieve reu waar onze opgroeiende kinderen heel veel mee gestoeid en gespeeld hebben. Na een mislukt avontuur met een hond uit het asiel hebben we een puppy-teefje uit Groningen gehaald, Noortje. Samen met Guus was dit een perfekte combinatie, beiden hadden een prima karakter en ze waren onafscheidelijk. Met Noortje hebben we ons eerste nestje gefokt, waar we een reu van aangehouden hebben, Argus. Helaas moesten we deze al op 2-jarige leeftijd laten inslapen.


Bij de keuze van de opvolger van Guus hebben we bijzondere aandacht besteed aan het karakter van zowel de hond als haar beide ouders. Zo is onze keuze gevallen op Dana. Dana was een Kuvasz met een gouden karakter, ze heeft samen met Kovacs voor nakomelingen gezorgd en daar hebben we een reu en een teef van aangehouden, Barwin en Bouke. Bouke is diverse keren uitgebracht op shows, waar zij altijd vooraan liep. Zo is zij o.a. Club-kampioen, Winner en Nederlands kampioen geworden. Helaas is het niet gelukt om met haar een nestje te fokken.

Bij onze pogingen om met Bouke te laten dekken door Merieno, zijn wij gevallen voor Cora-Lee en toen zij gedekt werd door de vader van Merieno hebben wij besloten om een teefje uit dit nest te nemen. Kate-Lee gaat bij ons een plekje innemen in onze roedel.

  kuvasz, kuvaszkennel, kennel, zouwelanden
Tavasz en Bjela
kuvasz, kuvaszkennel, kennel, zouwelanden
Noralie
kuvasz, kuvaszkennel, kennel, zouwelanden
Guus (Gjöstus)
kuvasz, kuvaszkennel, kennel, zouwelanden
 
Dana
  kuvasz, kuvaszkennel, kennel, zouwelanden
 
Barwin
    kuvasz, kuvaszkennel, kennel, zouwelanden
   
Bouke
zouwelanden  kuvasz