kuvasz
kuvasz, kennel, zouwelanden
welkom
zouwelanden
het ras
  • een kuvasz ??
  • geschiedenis
  • karakter
  • FCI-rasbeschrijving
 

Een Kuvasz?? Nooit van gehoord

 
Inleiding

De Kuvasz is in Nederland geen alledaagse verschijning. Heel vaak wordt hij in eerste instantie aangezien voor een Golden Retriever. Om diegenen, die de aanschaf van een Kuvasz overwegen, in kort bestek het ras in praktische termen te beschrijven, is deze tekst samengesteld. Hij beoogt niet volledig te zijn, maar dient er voor de aanschaf van een Kuvasz, wat gefundeerder te maken. Op deze manier probeert de Kuvasz Vereniging Nederland teleurstellingen en verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen.

 
Geschiedenis van de Kuvasz

De Kuvasz behoort tot de Hongaarse herdershonden. Hij is niet de enige1 In een land, dat van oudsher uitgebreide pusztas heeft, is het niet vreemd, dat er meerdere herdershonden zijn gefokt. De Puli, de Pumi en de Mudi zijn zelfstandige hoeders bij de kuddes, de Komondor en de Kuvasz zijn de beschermers hiervan. De Kuvasz is niet altijd als beschermer van de kudde opgetreden. In de middeleeuwen was hij het privilege van de adellijken en daarom verboden bezit voor boeren en herders. Hij was de lieveling van koning Mathias I, die hem gebruikte als lijfwacht. De Kuvasz werd wegens zijn moed later ook ingezet bij de jacht op wolven en beren, hetgeen ook veel eigen initiatief van de hond verlangde. Pas veel later kwam de Kuvasz in het bezit van de boeren, waar hij met succes de bewaking van erf en kudde op zich nam en zijn bezitters tegen onraad beschermde.

 
Uiterlijk

De witte vacht . De Kuvasz behoort gewerveld te zijn, maar ook gekruld en sluik komt voor. Volgens de standaard zijn teven 65-70 cm hoog en reuen 70-75 cm. De Kuvasz is in tegenstelling tot wat zijn witte vacht suggereert, niet slecht gepigmenteerd, integendeel: de ogen dienen zo donker mogelijk te zijn, de lippen en neus zwart. Ook andere plaatse, zoals huid en verhemelte behoren gepigmenteerd te zijn.

 
Hoe is het karakter van de Kuvasz?

De Kuvasz straalt door zijn uiterlijk adel uit. Hij is moedig, niet zenuwachtig en zeer gehecht aan zijn huisgezin. Hij zal zijn omgeving beschermen tegen ongewenste indringers, zonder nodeloos agressief te zijn. Voor die bewaking heeft hij geen commando’s nodig, de hond is mans genoeg indringers tot staan te brengen. Het zelfstandige kan wel eens leiden tot problemen.

Samenvattend kan men stellen, dat de Kuvasz een eigengereide, meestal tamelijk dominante hond is. Gedrags- en gehoorzaamheidstrainingen zijn, zolang de hond er plezier in heeft, zinvol, maar een volgzame hond zal de Kuvaszbezitter bijna nooit krijgen! Hij zal commando’s wel leren, maar er niet altijd direct aan gehoorzamen.

Toch is de Kuvasz op zich een zeer aanhankelijke en tolerante hond. Zijn opvoeding dient gebaseerd te zijn op geestelijk en niet op lichamelijk overwicht. Fysiek geweld als opvoedende maatregel heeft bij een Kuvasz een averechts effect. Hij heeft een rechtvaardige, evenwichtige en consequente baas nodig.

 
Heeft de Kuvasz veel verzorging nodig?

Verrassend genoeg zal het onderhoud van een Kuvasz erg meevallen. De witte vacht behoeft slechts bij uitzondering gewassen te worden. Alleen in de ruiperiode zullen wat extra borstelbeurten nodig zijn om de harenvloed in huis in toom te houden. Honden, die vooral binnen worden gehouden, kunnen over het gehele jaar licht blijven verharen.

 
Hoe gaat een Kuvasz met kinderen om?

De Kuvasz is mede, door zijn lichamelijke hardheid, uitermate tolerant. Een kind zal echter nooit een Kuvasz de baas kunnen, of als baas geaccepteerd worden. De Kuvasz is echter een waakhond en het komt dan ook voor, dat hij de kinderen van zijn gezin beschermt tegen buitenstaanders, zelfs tegen andere kinderen.

 
Hoe is een Kuvasz tegenover andere huisdieren?

In het algemeen is een Kuvasz een sociaal dier. Andere honden moeten begroet worden, maar hij zal de boventoon willen voeren. Meestal straalt de Kuvasz zoveel zelfvertrouwen uit, dat er geen strijd zal plaatsvinden, of hooguit wordt er wat gegromd. Tegenover andere dominante honden zal de Kuvasz zich willen bewijzen. Ten opzichte van minder dominante honden is de Kuvasz prettig: hij zal nauwelijks de behoeft hebben zijn suprematie te bewijzen. De Kuvasz zal zich in een huisgezin, waar al een hond is, zich bij het ouder worden willen “opwerken”, en meestal zal hem dat ook lukken.

 
Is de Kuvasz een huishond?

Als we alle karaktertrekjes bij elkaar optellen, lijkt de Kuvasz een uitstekende huishond. Hij moet echter voldoende beweging hebben om zich uit te leven. Ook in mentaal opzicht moet hij de ruimte krijgen. Hij hoort bij zijn huis en zijn mensen, maar hij kan ook goed buiten leven. Een kennelleven is echter fnuikend voor een Kuvasz: hij zal zijn energie omzetten in agressiviteit. Zijn huis en zijn gezin zal hij goed bewaken.

 
Wilt u nog wat weten?

Als deze tekst iets bij u heeft losgemaakt en u daarom nog wat meer wilt weten, kunt u altijd contact met ons opnemen. Op de site van de KVN vindt u adressen, waar men u ook verder kan helpen. Mogelijk woont er bij u een fokker of bestuurslid in de buurt, bij wie u eens zou kunnen gaan kijken. Realiseert u zich wel, dat de aanschaf van een kuvasz nooit in een opwelling mag zijn. Bovendien zijn er de laatste jaren in Nederland slechts enkele nesten per jaar beschikbaar, zodat u niet altijd direct naar een fokker verwezen kan worden.

 
   
 
De KUVASZ door de eeuwen heen
 
De Kuvasz is een oeroud ras, één van de oudste van alle rassen. De Kuvasz (Plural Kuvaszok) is een werkhond. De oorsprong van de Kuvasz werd getraceerd tot in de wieg van de beschaving in Messopotamië, de steppe van het Oeral-gebergte in West-Azië. Het was echter in Hongarije, dat het ras zijn hedendaags uiterlijk heeft gekregen. De Kuvasz is een waakhond, oorspronkelijk gebruikt voor het beschermen van paarden, schapen en vee, tegen dieven en roofdieren. (wolven, beren, enz.)
 
Rond 2000 V.C. ontstonden er reisroutes voor nomaden en hun vee tussen Europa en Azië. Ook de Magyaren-stammen maakten gebruik van deze routes en veroverden de Carpathian Basin in Hongarije en brachten de "Ku Asa" (wat betekent : hond van de paarden) met hen mee.
     
Gedurende de tijd dat Mathias Corvinus, koning van Hongarije, regeerde (1443-1490) en de Hongaarse renaissance periode werd de Ku Asa gebruikt door de adel voor bescherming en jachtwedstrijden. Koning Mathias creëerde zijn eigen fok programma. Dit waren rumoerige tijden, waar verraad en moord heel normaal waren. De koning vertrouwde zijn honden meer dan zijn eigen koninklijke lijfwachten. Er wordt gezegd dat er tenminste altijd 2 Kuvasz bij hem waren. Als een edelman een Kuvasz van de Koningklijke kennels als geschenk kreeg, was dat een hele eer. De overname door de Turkse-Ottoman bracht een naamsverandering met zich mee naar "Kawacs" (wat betekent : gewapende bewaker van de adel).
   
    kuvasz historie  
 
Over de jaren heen keerde de Kuvasz terug naar zijn originele taken, voornamelijk het bewaken van vee en boerderijen. Toen honderd jaar geleden in Hongarije de veeteelt nog bloeide, was de herdershond de hulp van de herders tegen de roofdieren die de kuddes overvielen. In de eerste helft van de 19e eeuw veranderden de omstandigheden. De rivieren werden gekanaliseerd, de moerassen drooggelegd en tot bouwland gemaakt. Wolven en beren, de vijanden van de veestapel, trokken zich in de bossen van het hooggebergte terug. De behoefte aan grote herdershonden nam af en de herder hield deze honden dikwijls slechts uit traditie.
De Kuvasz kwam van uit de Puszta naar de dorpen en bewaakte als kettinghond de huizen. Niemand dacht aan zuiver fokken. Bij de eeuwwisseling was de Kuvasz (wat betekent: bastaard) het allergewoonste dorpsmormel geworden. Andere hondenrassen werden toen reeds met veel zorg gefokt, vooral de jachthonden, maar vrijwel niemand bekommerde zich om de mooie Hongaarse herdershonden. Het is de verdienste van enige enthousiaste hondenliefhebbers, dat deze rassen niet zijn uitgestorven
 

Gedurende W.O II, werd het ras bijna uitgeroeid in Hongarije. Er is geen twijfel mogelijk dat de grote witte hond, die zijn familie en boerderij beschermde, een groot probleem was voor de binnenvallende troepen. Sommige brieven uit die tijd suggereren dat er op de hond werd gejaagd door de bezette troepen, en tegelijkertijd waren er officieren die een Kuvasz mee naar huis namen. De mooiste en meest weerbare vonden voor het grootste deel hun einde door de machinegeweren van de soldaten aan beide kanten.

Zo begon in 1945 met een gering aantal honden van geringe kwaliteit en onbekende afstamming het fokken opnieuw. In 1956 sneuvelden wederom vele, hun huis grimmig verdedigende, grote herdershonden door het geweervuur van de soldaten. In de zeventiger jaren groeide het Kuvaszbestand in Europa aanzienlijk terwijl het nu weer behoorlijk onder vuur ligt, figuurlijk gezien. In Hongarije is het bestand de afgelopen jaren gehalveerd. Eén van de redenen is dat de Hongaren andere rassen prefereren terwijl in Duitsland het bestand aanzienlijk is verlaagd vanwege de hondenverordeningen die in juni 2000 zijn ingevoerd. In Nederland zien we de laatste 30 jaar een bestand van tussen de 150 en 300 Kuvaszok.
     
 

Karakter van de Kuvasz

 
De Kuvasz heeft een vrolijk temperament en maakt daardoor een levendige indruk op zijn omgeving. De Kuvasz is een zeer intelligente en assertieve hond, met een lenigheid, wendbaarheid en snelheid die vaak niet verwacht wordt van een hond van die grootte.
De Kuvasz is moedig, niet zenuwachtig en zeer gehecht aan zijn huisgezin. Hij zal zijn omgeving beschermen tegen ongewenste indringers, zonder nodeloos agressief te zijn Een Kuvasz is standvastig in zijn loyaliteit en in zijn toewijding tegenover zijn familie. Dat kunnen mensen en dieren zijn. Er is geen bedreiging die hij niet zal aangaan om zijn familie te verdedigen. Hij is van nature zelfstandig en hij is erg argwanend naar vreemden toe. Hij zal zelf beslissen wie met hem mag kennismaken, en is niet omkoopbaar. Hij is terughoudend wat iets extra geeft aan zijn adelijk gedrag.
De kuvasz is zo zelfstandig dat hij in vroegere tijden bij het bewaken van de kudde geen baas nodig had die hem kwam zeggen wanneer hij wel of niet moest optreden. De slaafse, blindelingse gehoorzaamheid die herdershonden bezitten en waarbij de baas kan beslissen wanneer de hond aanvalt of niet kan je niet verwachten van een kudde-beschermhond zoals de Kuvasz. Als deze hond zich bedreigd voelt en oordeelt dat een aanval gepast is, dan kan slechts weinig hem nog tegen houden of op andere gedachten brengen.
Door zijn grote en zelfbewuste uiterlijk imponeert hij steeds en alleen zijn aanwezigheid is vaak al voldoende om belagers op andere gedachten te brengen.  De Kuvasz kan instinctief "goed en kwaad" onderscheiden. Hij weet ’t als iemand, al dan niet met goede bedoelingen, zijn territorium benadert en handelt naar eigen inzicht. Alhoewel een Kuvasz zeer trouw is aan zijn baas, zal hij zich niet slaafs aan zijn baas onderwerpen. Hij vindt het prima om iets voor zijn baas te doen, maar laat zich niet gebruiken voor kunstjes.
Het is de Hongaarse herders eigen om eerst “na te denken” over de gegeven opdracht alvorens deze uit te voeren. Soms moeten commando's meerdere malen herhaald worden voor hij gehoorzaamt. Dat wil niet zeggen dat een Kuvasz niet naar zijn baas kan, wil of moet luisteren. Natuurlijk moet de baas, baas zijn en blijven. Dat lukt uitstekend mits de baas rekening houdt met het karakter van de hond. Er moet een basis zijn van wederzijds vertrouwen en begrip.

Het zelfstandige kan wel eens leiden tot problemen. Kortom, de Kuvasz is een eigengereide, meestal tamelijk dominante hond. Gedrag- en gehoorzaamheidstrainingen zijn, zolang de Kuvasz er plezier in heeft, zinvol, maar een volgzame hond zal de Kuvaszbezitter bijna nooit krijgen! Hij zal commando's wel leren, maar er niet altijd direct aan gehoorzamen. Toch is de Kuvasz op zich een zeer aanhankelijke en tolerante hond.

Voor diegene die een goede band met zijn hond heeft opgebouwd zal ongetwijfeld gelden:

"EENS EEN KUVASZ, ALTIJD EEN KUVASZ”
 
GEBRUIK 
Waak en verdedigingshond van huis, eigendom en andere waardevolle dingen, als wel voor mensen. Hij is ook gebruikt als jachthond en als speurhond.
 
CLASSIFICATIE FCI
Groep I:
Herdershonden en veedrijvers
(uitgezonderd Zwitserse herdershonden)
Sectie 1:
Herdershonden
Zonder werkproef
 
KORT HISTORISCH OVERZICHT
De Kuvasz is een oud gevestigde Hongaarse herdershond. Zijn voorouders zijn naar het Karpatische stroomgebied gekomen tijdens de verovering van de Magyaars. Deze honden waren nodig om hun vee te bewaken en verdedigen tegen roofdieren en dieven. Vanwege het jachtinstinct was het de voorkeur als jachthond van koning Matthias Corvinius. Sinds het afnemen van de veestapel wordt hij steeds minder gebruikt voor zijn eigenlijke werk en heeft zich gevestigd in dorpen en later zelfs in steden.
ALGEMEEN VOORKOMEN
De honden van dit ras zijn sterk en groot en dragen een dichte golvende, witte vacht. Hun innemende uiterlijk straalt adel en kracht uit. De individuele lichaamsonderdelen passen in harmonie bij elkaar, de ledematen zijn nog te kort noch te lang. De bone is sterk maar niet grof. De sterke spieren zijn droog, de gewrichten zijn duidelijk afgetekend. Van de zijkant gezien vormt het lichaam, een liggende rechthoek, bijna vierkant. Goed bespierd en sterk gebouwd straalt hij een energiek temperament en veel beweeglijkheid uit. Zijn voorkomen belichaamd een onvermoeibaar werkvermogen.  
 
BELANGRIJKE PROPORTIES
­ De lichaamslengte is iets meer als de schofthoogte.
­ Het dieptepunt van de borst zit bijna op de hoogte van de halve schofthoogte.
­ De neus is ietwat korter als de helft van de hoofdlengte.  
 
GEDRAG EN TEMPERAMENT
De Kuvasz is moedig en onverschrokken. Hij verdedigt de mensen en hun eigendommen die hem zijn toevertrouwd, zelfs met zijn leven. Hij is zelfverzekerd en mag zelfs agressief worden als hij mishandeld wordt. Hij is eerlijk, betrouwbaar en houdt van zijn baas en omgeving. Hij heeft behoefte aan veel beweging en moet bezig gehouden worden. Hij is niet veeleisend. Zijn onderhoud is makkelijk en hij kan tegen zware weersomstandigheden. Hij waardeert iedere zorg en genegenheid die hem gegeven wordt.  
HOOFD
Het Kuvaszhoofd is typisch wigvormig, in harmonie met het lichaam, innemend, adellijk en laat veel kracht zien. De Kuvasz onderscheid zich van andere rassen voornamelijk door de vorm van het hoofd. Het hoofd is karakteristiek, schraal en droog. Bij reuen is het hoofd wat massiever als bij teven.   
 
SCHEDEL
Breed, voorhoofd ligt (voor) uitstekend. In het midden van het voorhoofd is een duidelijke groef.
 
STOP
Amper tot uitdrukking komend.
 
AANGEZICHTS SCHEDEL
Breed, lang en goed bespierd.
 
NEUS                    
De zwarte neusspiegel is stomp.
 
SNUIT  
De neusrug is recht. De snuit loopt geleidelijk taps toe maar is nooit spits.
 
LIPPEN 
Zwart goed aansluitend. De mondhoek heeft gekartelde randen.
 
TANDEN
Goed ontwikkeld, sterk, regelmatig en compleet. Schaargebit volgens tandformule.
 
OGEN 
Iets schuinstaand, amandelvormig donkerbruin. 
De oogleden zijn zwart en goed aansluitend om de oogbol.  
 
OREN
Op middelmatige hoogte aangezet. 
Een derde van de oren is afstaand vanaf de oor aanzet, 
daarna hangend dicht tegen het hoofd aanliggend. 
De oorflap is V-vormig met afgeronde punt. 
Als de hond alert is zijn de oren wat hoger gedragen. Nooit staand of gedraaid.
 
NEK 
Liever wat kort als van gemiddelde lengte en goed gespierd. 
De nek vormt een hoek van 25 tot 30 graden gezien t.o.v. de horizontaal.
De overgang van hals naar lichaam is kort. 
De keelhuid is goed aangesloten geen wammen. 
Reuen hebben een duidelijke kraag en manen.
 
LICHAAM  
Van de zijkant gezien vormt het lichaam een weinig van het vierkant afwijkende liggende rechthoek.
 
SCHOUDER
Lang duidelijk boven de rug uitstekend.
 
RUG
Van gemiddelde lengte recht, breed goed bespierd en strak.
 
LENDENEN  
Kort in een lijn met de rug en een rechte voorzetting van de rug.
 
KRUIS 
Licht hellend, breed en goed bespierd. De dichte vacht op het kruis geeft de indruk van overbouwd zijn.
 
VOORBORST 
Vanwege de goed ontwikkelde bespiering is de voorborst rond, de punt van het borst been is iets vooruit stekend.
 
BORST  
Diep lang en ligt gewelfd.
 
ONDERBELIJNING EN BUIK
In verloop van de ribkorf naar achter toe iets op getrokken.  
 
STAART
Laag aangezet in het verlengde van de licht aflopende croupe. Recht naar beneden met de punt licht naar boven gebogen, maar niet in een haak. De staartlengte reikt tot het spronggewricht. Als de hond alert of geprikkeld is mag de staart ten hoogste op het niveau van de bovenbelijning gedragen worden. 
VOORHAND
De voorbenen ondersteunen het lichaam, zijn kaarsrecht tot de handwortel gewrichten. Ze zijn parallel en staan matig wijd gesteld. Van voren bekeken is de correcte stand indien de vanuit het boeggewricht getrokken verticale lijn met de as van de voorpoot samen valt en de poten tussen de 3e en 4e teen raakt. Van de zijkant is de juiste stand als er een rechte lijn vanuit het elleboog gewricht richting grond tot aan de h andwortel beentjes door de middellijn van de benen loopt.
 
SCHOUDER
Schouderblad lang en schuin staand. Goed bespierd. Stevig tegen de ribkorf geplaatst maar wel beweeglijk.
 
OPPERARM
Van gemiddelde lengte goed bespierd. 
De hoek tussen schouder en opperarm is 100 tot 110 graden.
 
ELLEBOGEN
Droog goed aanliggend, niet in- of uitgedraaid. Boven en onderarm vormen samen een hoek van 120 tot 130 graden.
 
ONDERARM
Relatief lang, recht compact met droge spieren, met sterke pezen tot aan het handwortelgewricht.
 
POLS
(Handwortel gewricht) goed ontwikkeld, stevig met zeer sterke pezen.
 
MIDDENVOET
In verhouding kort, droog ligt schuin. Hoek tot verticaal 10 tot 15 graden.
 
VOETEN
Rond of ligt ovaal, stevig. Tenen zijn kort en sterk gebogen zodat het middelste deel de grond niet raakt. Elastisch, goed samen getrokken. De voetzolen zijn elastisch, zwart. De nagels zijn hard sterk, zwart of leigrijs van kleur.    
ACHTERHAND
De positie van de achterhand van de zijkant gezien is correct als het kniegewricht in verticale lijn onder de heupbeen knobbels en de voet onder het heupgewricht staat. Een rechte lijn loopt van de zitbeen knobbel langs de achterkant van de hak. Van achter bezien is de correcte stand als er een verticale lijn loopt van de zitbeen knobbels die door het been loopt, gelijk is met de as van dat been die parallel aan beide zijden loopt tot aan de aan de grond met middelmatige tussenruimte.
BOVENBEEN (DIJBEEN)
Met lange brede sterke spieren goed verbonden met het heupbeen. Heup en dijbeen vormen een hoek van 100 tot 110 graden.
 
KNIE 
Volumineus. Hoeking tussen boven- en onderbeen 110 tot 120 graden.
 
ONDERBEEN
De lange sterke spieren lopen door met sterke pezen tot aan de hak. Van achter bezien verticaal en parallel aan beide zijden. Ook aan de lichaamsas.
 
HAKKEN
Ruim groot, droog, pezig, hoeking 130 tot 140 graden
 
VOETWORTELBEENTJES
Lang en recht.
 
VOETEN 
Ovaal als voorvoeten.
 
BEWEGING
Ruime langzame passen, in draf is de beweging lichtvoetig elastisch ruim levendig constant en onvermoeibaar.  Ellebogen draaien niet naar binnen of naar buiten.
 
HUID
Goed gepigmenteerd leigrijs en strak.
 
VACHT
Van gemiddelde hardheid, golvend, iets stijf, niet de neiging hebbend om samen te plakken. Onder de grovere boven vacht is een fijnere donzige ondervacht. Het hoofd, oren en voeten zijn bedekt met kort ( 1-2 cm) zacht, glad haar. De voor- en zijkanten van de voorbenen en de achterbenen vanaf de knie zijn ook bedekt met gelijkmatig kort ( 1-2 cm) recht haar. Er is bevedering (5-8 cm) lang aan de achterzijde van de benen op de achterbenen reikt het tot aan de hakken. De nek heeft een kraag die bestaat uit manen die reikt tot aan de borst. Dit is duidelijk te zien bij reuen. Op het lichaam, bovenbenen en opperarm is de vacht van gemiddelde lengte (4-12 cm) lang rijkelijk golvend, kruinen, wervels en kwasten vormend. De staart over de hele lengte bedekt met dicht golvend haar dat een lengte kan hebben van (10-15 cm) aan de punt.
KLEUR
Wit, ivoorkleur is toegestaan. Neusspiegel, oogranden en lipranden zijn zwart. Voetzolen zijn zwart of leigrijs. Een donkere kleur van het verhemeltle is gewenst, maar roze vlekken zijn toegestaan.
 
MAAT EN GEWICHT  
Reu:
71 - 76 cm 48 - 62 kg  
Teef:
66 - 70 cm 37 - 50 kg  
 
FOUTEN
Iedere afwijking van deze standaard moet gezien worden als fout, de beoordeling van de fout moet in verhouding staan met de mate van de afwijking. 
 
DISKWALIFICERENDE FOUTEN  
* Geprononceerde stop
* Ontbreken van pigment op neus, lippen en oogranden
* Ontbreken van een of meerdere tanden van de incisivie, hoektanden, premolaren  2-4, molaren 1-2. Meer dan 2P 1 ontbreken. De M3 wordt niet bekeken.
* Ondervoor of boven overbijt, kruisgebit, opening tussen onder en boven snijtanden van meer dan 2 mm.
* Entropion, ectropion
* Staande oren
* Staart in rust boven de rugpijn gedragen of gedraaid naar achteren.
* Vacht die neigt naar ruig, krullerig haar, of niet golvend resp. draadharige vacht.
* Benen bedekt met lang haar.
* Elke afwijking van de toegestane kleur.
 
NB
Reuen moeten twee normaal ontwikkelde testikels hebben die volledig in de balzak zijn ingedaald.
 
FCI nr. 54  van 6 april 2000
Vertaling:
Reni Stradmann-Bolwijn
Oorsprong:
Hongarije
Datum van publicatie rasstandaard:
6 april 2000